1.16.2556

เกณฑ์การรับสมัครและจำนวนคนรับ Admissions 2556 : จุฬาฯ


ตารางองค์ประกอบและเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
ปีการศึกษา 2556  (รายละเอียด new2
หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยอีกครั้ง

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า