2.03.2556

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 56


kps-ku
รับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 

รอบแรก วันที่ 7 มกราคม - 22 มีนาคม 2556
รอบสอง วันที่ 1 เมษายน- 14 พฤษภาคม 2556

arrow-next ประกาศและกำหนดการ [รายละเอียด]
     arrow_22 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) ... [รายละเอียด] [ใบสมัคร] [เว็บภาควิชาฯ]
     arrow_22 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ... [รายละเอียด] [ใบสมัคร] [เว็บภาควิชาฯ]
     arrow_22 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) ... [รายละเอียด] [ใบสมัคร] [เว็บภาควิชาฯ]
     arrow_22 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ... [รายละเอียด] [ใบสมัคร] [เว็บภาควิชาฯ]

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า