2.26.2556

รับตรง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556


ด้วยมหาวิทยาลยราชภัฏเชียงใหม่ จัดะดาเนินการรับสมัครนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือก ภาคปกติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญา หรือเทียบเท่า) และปริญญาตรี 5 ปี ปีการศึกษา 2556 รับสมัคร 28 มกราคม ถึง 15 เมษายน 2556
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.academic.cmru.ac.th/entrance56/student/index/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า