2.23.2556

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม 2556


 การรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (ระบบรับตรง) มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษาที่ 1/2556
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556
คุณสมบัติ

- จบการศึกษา ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต
-  อายุไม่เกิน 35 ปี
- น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก.
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
- ดัชนีมวลกาย BMI ไม่เกิน 25
 
             ติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยสยาม หรือที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาส่วน ภูมิภาค หรือสั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ. มหาวิทยาลัยสยาม ในนามมหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 235 ถนนเพชรเกษม เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10163
 
รายละเอียด http://admission.siam.edu/download/n141155.pdf
 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://admission.siam.edu/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า