2.03.2556

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (รอบ 2) วิทยาเขตจันทบุรี ม.บูรพา 2556


รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (รอบ 2) วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัคร 24 มกราคม 2556 ถึง  6 มีนาคม 2556
สาขาที่เปิดรับสมัคร
-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
-กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ
-สาขาวิชากรจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
-สาขาเทคโนโลยีทางการทะเล
-สาขาวิชากรออกแบบเครื่องประดับ
-สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
-สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
 
ระเบียบการ  http://regservice.buu.ac.th/text/CHAN2.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า