2.06.2556

รับตรง ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เปิดรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ปีการศึกษา 2556

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านวิชาชีพเดินเรือ สังกัดกรมเจ้าท่า  กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2556
พน. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก นดร. ประจำปีการศึกษา 2556

3 หลักสูตรการศึกษา ดังนี้

1. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตรปกติ) 5 ปี
แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายเดินเรือ  และฝ่ายช่างกลเรือ
คุณสมบัติ
 –สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนวิชาฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรม.ปลายไม่ต่ำกว่า 2.25
-  ชายสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ 

2. นักเรียนเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ 3 ปี
คุณสมบัติ 
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ,ช่างกลเรือ , ช่างกลเกษตร ,ช่างจักรกลหนัก และช่างเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25
- เป็นชายสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25ปีบริบูรณ์

3. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตรประกาศนียบัตรการเดินเรือพาณิชย์)  3 ปี
แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายเดินเรือ  และฝ่ายช่างกลเรือ
คุณสมบัติ
-                  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.25
-                  เป็นชายสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 
และคุณสมบัติเพิ่มเติมที่เหมือนกันทั้ง 3 หลักสูตร คือ
-                  มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
-                  สายตาปกติ และไม่บอดสี
-                  ไม่มีรอยสัก
 

ผู้สนใจกรอกข้อมูลสมัครผ่านเว็บไซต์  http:// www.mmtc.ac.th  ตั้งแต่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2556
สมัครและยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มีนาคม 2556  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :คณะทำงานแนะแนวประชาสัมพันธ์  โทร 02—756-4971 ต่อ 0 ,109, 509  หรือ E-mail : info@mmatc.ac.th


ความคิดเห็น จากพี่พี่ ในเว็บ พาณิชย์นาวี
ชิวิตข้างในอ่ะ น่าเบื่อ มากๆๆ น้องทนความง่วงได้หรือ ป่าว

ต้องโดนรุ่นพี่แดก ด้วยวิธีการต่างๆ ใน 1วันที่จะต้องโดนในช่วงปี1

ตื่นนอน ตี 4 ครึ่ง ทำเครื่องแบบแล้วก็ลงไปวิ่งถึง 6.00น

ขึ้นมาทำความสะอาดตอน ถ้าทำไม่สะอาดหรือไม่ทันเวลาที่รุ่นพี่กำหนดก็ต้องโดนแดก...

7.15 น แต่งตัวเรียบร้อย แถวพร็อมหน้าตอนรู่นพี่ตรวจเครื่องแบบ ถ้าไม่เรียนร้อยก็ โดนแดก..

ลงไปเข้าแถวข้างล่างรอกินข้าวถ้าเข้าแถวหรือจัดแถวช้าก็โดน แดก...

เมื่อไปนั้งกินข้าวโดย 1โต๊ะจะมี รุ่นพี่นั้ง 1คน ต่อน้อง 2คน การกินข้าวที่นี้ต้องมีการแสดง มารยาท บนโต๊ะด้วย

และห้ามรุ่นน้องกินข้าว หมดก่อนพี่ ถ้ากินหมดก่อน ก็ต้องเติม และเมื่อกินต่อไปไม่ไหว สุดท้ายก็ต้องถูก บังคับให้กิน

ด้วยการ บีบ จากรุ่นพี่บนโต๊ะเช่น ให้เวลา 30วิ กินข้าวขนาด 1หม้อใหญ่ให้หมด ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ ก็กินจน อิ่มแทบจะอ้วกอยู่แล้ว

และเมื่อกินไม่ทัน รุ่นพี่ก็จะเอา นำให้กินเป็นเยือกๆ จนในที่สุด น้องคนนั้นก็ต้องไป อ้วกแตก และนี้ก็คือการฝึก อีกนั่นแหละ

เสร็จแล้วก็ไปเรียน พักเที่ยงก็ต้องมา อ้วก ตามเดิม แล้วก็ไปเรียน เรียนเสร็จถึง 16.00น ก็ไปวิ่ง วิ่งเสร็จ ก็ไปกินข้าวแล้วก็ อ้วกแบบเดิม

เวลา ประมาณ 20.00เช็คแถว แล้วก็เครียร์ คดีที่รุ่นพี่บอกว่าเป็นความผิด ที่ต้องลงโทษ แล้วก็โดนแดก ....

ถึงเวลาประมาณ22.30 น ก็ขึ้นมาทำความสะอาดตอน เสร็จแล้วก็ โดน พี่ๆบนตอนแดก ถึงเวลา 23.15 นก็ปล่อย อ่าบนำ

สรุปเข้านอนเวลาประมาณ 00.30 น. นี้คืนช่วงเทอมแรกของน้องชั้น 1


จะมีเวลานอนพัก วัน ละ ประมาณ 4 ชั่วโมง และบางคืนมีการปลุกมาแดก ด้วยถ้าน้องทำตัวไม่ดีในสายตาของพี่ๆ

น้องคิดว่าไหว หรือ ป่าว ถ้าทนได้ก็เข้ามาเรียน คิดให้ดี จะได้ไม่เสียดายตัง.......น้องต้องทนความง่วง ในระหว่างเรียนด้วย


กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า