2.10.2556

รับตรง ม.สงขลานครินทร์ ใช้ GAT/PAT , 7 วิชาสามัญ 2556 รับสมัคร 10-19 ก.พ. 
โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 สอบเดือนตุลาคม 2555 และวิชาสามัญ 7วิชา สอบเดือนมกราคม 2556 เปิดรับสมัคร 10-19 กุมภาพันธ์ 2556
 
คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 สายสามัญ หรือผู้จบการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ 
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ปวช.3 หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.3 ( ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในระเบียบการ)
 
หน้าเว็บไซต์รับสมัคร  https://admission.psu.ac.th/Members/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า