2.26.2556

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมี ลาดกระบัง 2556สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมี จำนวน 30 คน 
 
เปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 14 มีนาคม 2556
 
คุณสมบัติ
 
สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ใน ม.6 สายวิทย์ หรือ ปวช สาขาช่างอุตสาหกรรม
 
เกณฑ์การคัดเลือก
GAT 20%
PAT1 20%
PAT3 60%
 
ใช้คะแนน GAT-PAT ย้อนหลังได้ 2 ปีจ้า
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า