2.18.2556

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2556


UploadImage

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2556

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 50 ตั้งแต่ 2 มกราคม 2556 - 5 เมษายน 2556  และ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ 2 มกราคม 2556 ถึง 26 เมษายน 2556   รายละเอียดอื่นๆสอบถามได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล โทร.02-3547842 เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หรือฝากคำถามไปที่อีเมล์ rtanc@rtanc.ac.th   หรือ
bamrung@rtanc.ac.th

 
การรับสมัครนั้นเปิดรับทั้งหมดจำนวน 80 นายโดยแบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้
1. ประเภททุนกองทัพบก รับสมัครเพศหญิง จำนวน 20 นาย
2. ประเภททุนส่วนตัว 60 นาย
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. มีคะแนนผลสอบ O-net และ GAT/PAT
3. สถานภาพโสด 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 25 ปี


กำหนดการ
เปิดรับสมัคร                                                  2 มกราคม - 5 เมษายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์และทดสอบ       17 
เมษายน 2556
ทดสอบบุคลิกภาพ                                         18 เมษายน 2556
สัมภาษณ์                                                     24  เมษายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                     26  เมษายน 2556


ค่าสมัคร 350 บาท
ที่มา : http://www.rtanc.ac.th

 
สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติม
ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า