2.06.2556

Update โครงการรับตรง ม.มหาสารคาม 2556


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการคณะดำเนินการเอง หลายโครงการปิดรับสมัคร 28 กพ 2556 นี้ครับ
คณะ/วิทยาลัยโครงการ
วิทยาลัยดุริยาคศิลป์โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรีและโครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านดนตรี new
คณะศิลปกรรมศาสตร์โครงการเพชรพระพิฆเนศวร new
คณะการบัญชีและการจัดการโครงการพิเศษ หลักสูตร ACC.BIZ.SMART เรียน 5 ปี 2 ปริญญา new
วิทยาลัยการเมืองการปกครองโครงการ COPAG ONE โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปี 2556 new
คณะวิทยาการสารสนเทศโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 new

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า