2.26.2556

รับตรงร่วม เทคโนโลยีราชมงคล 3 สถาบัน เตือนรีบชำระเงิน !!


นายปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของ มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 ว่า ยังคงเป็นการรับร่วม 3 มหาวิทยาลัยเหมือนปีที่ผ่านมา คือ มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ และมทร.รัตนโกสินทร์ โดยขณะนี้มีผู้สมัครกว่า 40,000 คน ซึ่งเฉพาะในส่วนของ มทร.ธัญบุรี มีผู้สมัครแล้วในขณะนี้ประมาณ 33,000 คน แต่มีผู้ยื่นชำระเงินเพื่อเข้าสอบแล้วประมาณ 9,000 คน และจะสิ้นสุดระยะเวลาในการจ่ายเงินในวันที่ 28 ก.พ.นี้ ดังนั้นจึงขอให้นักเรียนที่สมัครสอบเอาไว้แต่ยังไม่ได้ชำระเงินอย่านิ่งนอนใจ ควรรีบชำระเงินตามช่องทางต่างๆ แต่เนิ่นๆ เพราะหากหลงลืมอาจจะเสียโอกาสพลาดการเข้าสอบในครั้งนี้ได้
     "ปีการศึกษา 2556 นี้ มทร.ธัญบุรีมีแผนที่จะรับนักศึกษาผ่านระบบการสอบตรงประมาณ 3,000 คน โดยจำนวนผู้สมัครในแต่ละคณะจะมีจำนวนสัดส่วนที่แตกต่างกัน ซึ่งคณะที่มีผู้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมากในขณะนี้ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์ แต่ก็ยังมีอีกหลายสาขาวิชาที่มีที่ว่างที่จะให้นักเรียนสามารถสมัครได้อีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย"
     รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวและว่า การรับสมัครนักศึกษาใหม่ของ มทร.ธัญบุรี ยังเปิดรับสมัครถึงวันที่ 28 ก.พ.นี้ ซึ่งในปีที่ผ่านๆมา เมื่อใกล้ปิดรับสมัครจะมีผู้ลงทะเบียนสมัครผ่านระบบ online เข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงอยากฝากเตือนนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อให้รีบสมัครผ่านระบบ online ได้เลย เพราะหากมีการสมัครพร้อมกันเป็นจำนวนมาก อาจเกิดปัญหากับระบบของเซิร์ฟเวอร์ได้ ซึ่งผู้สนใจสมัครสอบตรงเข้า มทร.ธัญบุรีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutt.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า