8.10.2555

update รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1-3 ม.ขอนแก่น


กดขยายรูปได้นะครับ 
กลุ่มที่ 1  รับสมัคร  1 สิงหาคมถึง 30 กันยายน 2555 ( สอบตรง)
กลุ่มที่ 2 รับสมัคร   15-28 กุมภาพันธ์ 55 ( ใช้ GAT-PAT และ 7 วิชา)
กลุ่มที่ 3 รับสมัคร  1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2555

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2556 (กลุ่มที่ 1)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 สมัครออนไลน์คลิ๊กที่นี่ http://reg2.kku.ac.th/eregistration/eregistration56_px_intro.asp ข้อมุลการรับสมัคร โปสเตอร์รับสมัคร . คลิ๊กที่ภาพ เพื่อดูขนาดใหญ่ . ติดต่อ คุณอัญชลี หนักแน่น  <ancnak@kku.ac.th> คุณวาสนา ปทุมธนทรัพย์  <pvasana@kku.ac.th> Comments : แสดงความคิดเห็นPowered by...
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร
 วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555

สมัครออนไลน์คลิ๊กที่นี่

http://reg2.kku.ac.th/eregistration/eregistration56_px_intro.asp

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า