8.22.2555

มาแล้ว!! ระเบียบการรับตรง ธรรมศาสตร์ ปี 2556


 ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะ สาขาและจำนวนที่รับ   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ


ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

   องค์ประกอบคะแนนที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ


   เงื่อนไขการสมัคร   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
 
   การรับสมัคร   ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

   ค่าสมัคร   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   รายละเอียดการสมัครในแต่ละคณะ   
   คณะนิติศาสตร์   
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะรัฐศาสตร์   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะเศรษฐศาสตร์   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะสหเวชศาสตร์   
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะทันตแพทยศาสตร์   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะศิลปกรรมศาสตร์   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   คณะสาธารณสุขศาสตร์   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)   

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
 
   พี่โดม #แนะน้อง   
 
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

   คณะไหนฮิต!! เมื่อปีที่แล้ว   
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ
ระเบียบการ #รับตรง ธรรมศ

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า