8.08.2555

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 2556


ประกาศการสอบคัดเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีการศึกษา 2556 (รอบสอบตรง)
กำหนดการรับตรง ปีการศึกษา 2556 (รอบแรก)
 
รับสมัครสอบ1 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2555
ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน12 ตุลาคม 2555
สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ และเคมี21 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และสถานที่สอบสัมภาษณ์7 พฤศจิกายน 2555
สอบสัมภาษณ์11 พฤศจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา12 พฤศจิกายน 2555
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา13-16 พฤศจิกายน 2555
ลงทะเบียน16 พฤศจิกายน 2555
ICT Preparatory Programมิถุนายน - กรกฎาคม 2556
เปิดภาคเรียนสิงหาคม 2556
 
 
วิชาคะแนนวันสอบเวลาสอบ
คณิตศาสตร์10021 ตุลาคม 2555จะประกาศให้ทราบภายหลัง.
เคมี10021 ตุลาคม 2555จะประกาศให้ทราบภายหลัง
ฟิสิกส์10021 ตุลาคม 2555จะประกาศให้ทราบภายหลัง
ภาษาอังกฤษ10021 ตุลาคม 2555จะประกาศให้ทราบภายหลัง
    
หน้าเว็บไซต์หลัก   http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/index.html

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า