8.22.2555

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2556


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
โดยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2555

รายละเอียดทั้งหมด   http://web.sut.ac.th/sutnew/news/2012/08_Aug/PR17855070855.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า