8.15.2555

รับตรงและโคต้า ม.พะเยา ปี 56 มาแล้ว!!Slide 1

โครงการที่กำลังเปิดรับสมัครโครงการนักเรียนเรียนดี ( สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. - 1 ต.ค. 2555)

โควตาทั่วประเทศ ( สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. - 1 ต.ค. 2555)

โครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต ( สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. - 1 ต.ค. 2555)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ( สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. - 1 ต.ค. 2555)

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า