8.18.2555

รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2556


รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2556
 Admission Score Submission for BBA International Program,
Thammasat Business School, Thammasat University December 17, 2012 - January 17, 2013
Admission Schedule – Academic Year 2013

  Admission Schedule Activities
 Date
 Application submission
 December 17, 2012 - January 17, 2013
 Application fee due
 December 17, 2012 - January 28, 2013
 Announcement of qualified candidates for interview
 February 4, 2013
 Interview date
 February 16 - 17, 2013
 Announcement of successful candidates for 2013 admission
 February 28, 2013
 Enrollment confirmation
 March 1 - 5, 2013
 
 
Join the BBA Thammasat fanpage on facebook @ www.facebook.com/bbathammasat

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า