8.08.2555

รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2556


ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2556
1. โครงการปกติ สาขาออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องเคลือบดินเผาและ ออกแบบเครื่องประดับระเบียบการรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร
1. รับสมัครสอบคัดเลือกผ่านทาง Internet วันที่ 15 สิงหาคม – 20 กันยายน 2555
2. พิมพ์บัตรประจําตัวสอบและสถานที่สอบทาง Internet วันที่ 1 ตุลาคม 2555
3. สอบข้อเขียนและวิชาเฉพาะ วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2555
4. ประกาศผลสอบขั้นที่ 1 (ข้อเขียนและวิชาเฉพาะ) วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555
5 สอบสัมภาษณ์และพิจารณาผลงานส่วนบุคคล วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555
6 ประกาศผลสอบขั้นที่ 2 (สัมภาษณ์และผลงานส่วนบุคคล) วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555
2. โครงการพิเศษ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ระเบียบการรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร
1. รับสมัครสอบคัดเลือกผ่านทาง Internet วันที่ 15 สิงหาคม – 20 กันยายน 2555
2. พิมพ์บัตรประจําตัวสอบและสถานที่สอบทาง Internet วันที่ 1 ตุลาคม 2555
3. สอบข้อเขียนและวิชาเฉพาะ วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2555
4. ประกาศผลสอบขั้นที่ 1 (ข้อเขียนและวิชาเฉพาะ) วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555
5. สอบขั้นที่ 2 วิชาทักษะการออกแบบเครื่องแต่งกาย และสอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555
6. ประกาศผลสอบขั้นที่ 2 วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555
หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.decentrance.su.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า