8.17.2555

รับตรง วิธีพิเศษคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. 2556 
โดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษคณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง และโครงการบัวหลวง ประจำปีการศึกษา 2556 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครดังต่อไปนี้
 
รับสมัคร 1 สิงหาคม  ถึง 30 สิงหาคม 2555
 
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.entrance.psu.ac.th/2556/news/pdf/13_agro-industry.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า