8.16.2555

โควตา เทคโนฯราชมงคลธัญบุรี 56


UploadImage

โควตา เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2556


กำหนดการ

รับสมัคร วันที่ 6 – 31 สิงหาคม 2555
สอบวัดสมรรถนะพื้นฐานทางความรู้ทางวิชาชีพ  13 ต.ค. 2555
ประกาศผลผู็ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา 17 ต.ค. 2555

คุณสมบัติ

- นักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  (ม.6) ระดั บประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2555

- GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

 
 เอกสาร document.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า