8.05.2555

ระเบียบการรับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ 56


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2556 เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทั่วประเทศ)
3. โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวะสู่ชุมชน)
4. โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (17 จังหวัดภาคเหนือ)
5. โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน (นอกเขตอำเภอเมือง 17 จังหวัดภาคเหนือ)
6. โครงการนักคิดเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา (ทั่วประเทศ)
7. โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (8 จังหวัดภาคเหนือ)
8. โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม คณะการสื่อสารมวลชน (ทั่วประเทศ)
9. โครงการสื่อสารมวลชนสู่ชนบท คณะการสื่อสารมวลชน (นอกเขตอำเภอเมือง 17 จังหวัดภาคเหนือ)
10. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน (ทั่วประเทศ)
11. โครงการช้างเผือก คณะเศรษฐศาสตร์ (17 จังหวัดภาคเหนือ)
12. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.) (เฉพาะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา โรงเรียนดรุณสิกขาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา) รับจำนวน 75 ที่นั่ง
13. โครงการเด็กดีมีที่เรียน (ทั่วประเทศ) 
รายละเอียดทั้งหมด http://www3.reg.cmu.ac.th/ugradadmissions/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า