8.27.2555

ทปอ.เลื่อนแอดมิชชั่นกลาง! รับสมัคร 8 มิ.ย.ประกาศผล ก.ค.


ทปอ.เลื่อนแอดมิชชั่นกลาง! รับสมัคร 8 มิ.ย.ประกาศผล ก.ค.

 UploadImage

ทปอ.มีมติเลื่อนสอบแอดมิชชั่นกลางเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมหาวิทยาลัยในสังกัดทปอ. 27 แห่ง จะเปลี่ยนเวลาเปิดภาคเรียนเป็นช่วง 15 ส.ค.-15 ก.ย. ส่วนการแต่งกายของนักศึกษาหญิงข้ามเพศรับปริญญาให้แต่ละมหาวิทยาลัยประเมินความพร้อมของตัวเอง

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑรูย์  อธิบการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในฐานะประธาน ที่ประชุมอธิบการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ครั้งที่ 4/2555  เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเลื่อนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (แอดมิชชั่น) ปีการศึกษา 2557  ที่มหาวิทยาลัยในสังกัด ทั้ง 27 แห่ง จะเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นช่วงวันที่ 15 ส.ค.-15 ก.ย. เพื่อให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558

จากเดิมที่จะรับสมัครประมาณเดือนเม.ย. เป็นการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ระหว่าง 25-26 ม.ค.57

  การสอบวัดความถนัดทั่วไป(แกท)และการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (แพท) ครั้งที่ 1 ในต้นเดือน มี.ค.และประกาศผลวันที่ 10 เม.ย.

การรับสมัครสอบ แกท/แพท ครั้งที่  2 วันที่ 5 - 16 เม.ย. สอบในวันที่ 10-13 พ.ค. และประกาศผลในวันที่  7 มิ.ย.

โดยมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงที่ได้เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ วันที่ 30 เม.ย.

นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย วันที่ 6-11 พ.ค.

สอท.จะแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์การรับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ไปยังมหาวิทยาลัย และประกาศรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครแอดมิสชั่นส์ วันที่ 19 พ.ค.

จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ วันที่ 5-18 มิ.ย.

รับสมัคร วันที่ 8-18 มิ.ย. 

ชำระเงินค่าสมัคร 8-20 มิ.ย.

ตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก 28-30 มิ.ย.

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 4 ก.ค.

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 14-16 ก.ค.

สำหรับวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเบื้องต้น คณะทำงานได้เสนอเป็นวันที่ 24 ก.ค. แต่ที่ประชุมเห็นว่าน่าจะช้าเกินไป จึงขอให้มีการประกาศเร็วขึ้นเป็นช่วงต้นเดือน ก.ค. เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  กล่าวอีกว่า  ขณะเดียวกันจะมีการเลื่อนการสอบใบประกอบวิชาชีพในทุกสาขาด้วย  ซึ่ง  ทปอ.ได้ประสานทุกวิชาชีพแล้ว  โดยขณะนี้ได้เตรียมประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้เลื่อนปรับเวลาการฝึกงานของนักศึกษาแพทย์ให้ฝึกต่อไปอีก 3 เดือน จากเดิมที่จะจบการศึกษาในช่วงเดือนเม.ย.เพื่อป้องกันการขาดแคลนนักศึกษาแพทย์ไปฝึกงานตามโรงพยาบาลต่างๆ   ส่วนเรื่องการแต่งกายของสตรีข้ามเพศในการรับปริญญา ให้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันว่าจะอนุญาตหรือไม่เพราะ ทปอ.ไม่มีอำนาจสั่งการ.

ข่าว - สำนักข่าวไทย

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า