8.04.2555

กสพท.แนะวิธีผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ - แก้ไขข้อมูลใหม่


กสพท.แนะวิธีผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ - แก้ไขข้อมูลใหม่

กสพท.ประกาศแจ้ง ผู้สมัครที่ต้องการตรวจสอบสถานะการสมัคร หรือต้องการกรอกข้อมูล- อัพโหลดรูปแก้ไขเพิ่มเติมสามารถเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ / อัพโหลดรูปแก้ไขได้ โดยไม่ต้องกรอกใหม่ ตามลิงค์ด้านล่าง...

คำแนะนำในการสมัครสอบ


การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556
ผ่านระบบรับตรง (Direct Admission) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท.
 
   
 1.ขั้นตอนการสมัครสอบ มีด้วยกัน 6 ขั้นตอน
 2.เมื่อผู้สมัครปฏิบัติตามในแต่ละขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป” ระบบจะนำท่าน
สู่ขั้นตอนต่อไปทีละขั้นตอน หากผู้สมัครต้องการย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลในขั้นตอนก่อนหน้า ให้คลิกที่ เมนูด้านซ้าย
 3.กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของตัวผู้สมัครเอง
 4.ผู้สมัครสามารถเข้ามาสั่ง Print เอกสารต่างๆจากระบบได้ในภายหลัง
 5.ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว และสถานะของการตรวจสอบไฟล์หลักฐานที่แนบมาถูกต้องแล้ว จะสามารถพิมพ์บัตรที่นั่งสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
   
  *** ต้องการตรวจสอบสถานะการสมัคร ให้คลิกที่ข้อ 5 ด้านซ้ายเท่านั้น ***
หรือ
*** คลิกที่นี่ ***
   
  *** สำหรับผู้ที่ กรอกข้อมูลยังไม่สมบูรณ์หรือต้องการแก้ไขข้อมูล เท่านั้น ***
สามารถเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ / อัพโหลดรูปแก้ไขได้ โดยไม่ต้องกรอกใหม่
*** คลิกที่นี่ ***
  ** ขอให้ใช้ Microsoft Internet Explorer 6 ขึ้นไป ในการกรอกข้อมูลใบสมัคร **
   
  
  ขั้นตอนต่อไป

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า