8.03.2555

ระเบียบการรับสมัครรับตรง ม.ขอนแก่น 2556


ระเบียบการรับสมัครรับตรง ม.ขอนแก่น 2556


ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า