8.09.2555

รับตรง ! แพทย์ธรรมศาสตร์ 56


รับตรง ! แพทย์ธรรมศาสตร์ 56

UploadImage

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดกำหนดการและระเบียบการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556

 โครงการรับและจำนวนรับ

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

1.โครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์ 65 คน

2.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอ 1 ทุน รพ.สระบุรี 30 คน

3.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอ 1 ทุน รพ.สุราษฏร์ธานี 30 คน

4.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอ 1 ทุน รพ.ชุมพร เขตอุดมศักดิ์ 15 คน

5.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอ 1 ทุน รพ.เมืองฉะเชิงเทรา 30  คน

การรับสมัคร

รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต วันที่ 15 - 30 สิงหาคม 2555

รายละเอียดการรับ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า