8.12.2555

สอบชิงทุน สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 2556 50 ทุน


 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 50 ทุน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 ธันวามคม 2555

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำการศึกษา 2556
ตั้งแต่บัดนี้
 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555
ประเภทโควตาโรงเรียน
ประกาศรับสมัครโควตาโรงเรียน
แบบฟอร์มรับสมัครโควตาโรงเรียน
ใบสรุปรายชื่อประเภทโควตาโรงเรียน
 
แบบฟอร์มใบสมัครประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ใบสรุปรายชื่อประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
แบบฟอร์มใบสมัครประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
ใบสรุปรายชื่อประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
 
แบบฟอร์มใบสมัครประเภทโควตาบุตรบุคลากร และบุตรสมาชิกสามัญสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
แบบฟอร์มใบสมัครประเภทโควตาบุตรบุคลากร และบุตรศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
แบบฟอร์มใบสมัครประเภทโควตาบุตรบุคลากรของบริษัทภาึคอุตสาหกรรมผู้มีอุปการคุณ
 
ประเภทโควตาสถาบันการอาชีวศึกษา
ประกาศรับสมัครโควตาสถาบันการอาชีวศึกษา
แบบฟอร์มใบสมัครโควตาสถาบันการอาชีวศึกษา
ใบสรุปรายชื่อประเภทโควตาสถาบันการอาชีวศึกษา

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า