8.24.2555

รับสมัคร ป.ตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556


รับสมัคร ป.ตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556


UploadImage
          ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556


ตั้งวันที่ 15 ส.ค.- 30 ก.ย. 55

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ
 
ที่มา: http://www.mnrh.in.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า