8.13.2555

รับตรง โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเติม ม.ขอนแก่น 2556


 
คุณสมบัติ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์ที่เรียนในโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัด  กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม   และมีคะแนนเฉลี่ยนสะสมไม่น้อยกว่า 3.00  อีกทั้งยังต้องมีคะแนนสอบตรง ม.ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556
 
รับสมัคร  15 กันยายน  ถึง 31 ตุลาคม 2555
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า