3.26.2555

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
             โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ โดยใช้ผลคะแนน GAT PAT รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 
            คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นบุคคลที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3)
2.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.หากอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องมีหลักฐานได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
4.มีผลการทดสอบ ดังนี้
4.1 GAT 60 เปอร์เซนต์
4.2 PAT 71 40 เปอร์เซนต์
        
รายละเอียดทั้งหมด http://ms.src.ku.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า