3.23.2555

รับตรง ศึกษาศาสตร์ สาขารสอนภาษาจีน ม.ศิลปากร 2555


demo-281254-1-01
วันที่ 1 เมษายน –20เมษายน 2555 รับสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และยื่นหลักฐานคะแนน
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมผู้ปกครอง
และชําระเงินคำธรรมเนียมต่าง ๆ
ในปีการศึกษา 2555จํานวน 30 คน
สําหรับผู้มีความสามารถทางภาษาจีน จํานวน 15คน
สําหรับผู้ไม่มีความสามารถทางภาษาจีน จํานวน 15 คน 
เกณฑ์การคัดเลือก
กลุ่มที่ 1 สําหรับผู้มีพื้นฐานภาษาจีน (จํานวนที่รับ 15 คน)

-คะแนน PAT 5ความถนัดทางวิชาชีพครู
-คะแนน GAT
-คะแนน PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
- สัมภาษณ์
กลุ่มที่ 2 สําหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน (จํานวนที่รับ 15 คน)

-คะแนน PAT 5ความถนัดทางวิชาชีพครู
-คะแนน GAT
- สัมภาษณ์

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า