3.16.2555

รับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ม.บูรพา 2555โครงการรับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ม.บูรพา 2555
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม  ถึง 10 เมษายน 2555
เกณฑ์การคัดเลือกใช้ GPAX  20 %และ GPA 80% อีกแล้วครับท่าน >.<
ค่าสมัคร 500 บาท


ระเบียบการคัดเลือกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ภาคพิเศษ 

คุณสมบัติ
1 สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต  เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.5
2 เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านที่มีโควตาเข้าศึกษาได้แก่ สระบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา 
เกณฑ์การคัดเลือก
GPAX  20%
GAT  30%
PAT2  50%

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศิลป์ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555

สาขาที่เปิดรับได้แก่
วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก 30 คน
วิชาเอกออกแบบกราฟฟิกและโฆษณา  30 คน
วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย  30 คน

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า