3.14.2555

รับตรง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2555 ครั้งที่2



เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิธีทั่วไป ครั้งที่ 2
-  มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิธีทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2 โดยสมัครทางไปรษณีย์และสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ระหว่างวันที่ 9-19 มีนาคม 2555  และสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่ 9-25 มีนาคม 2555 โดยใช้คะแนน GAT/PAT เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก  และกำหนดสอบสัมภาษณ์เพียงบางสาขาวิชา  โดยดูรายละเอียดได้จากโครงการรับสมัคร โครงการที่ 324
 
การรับนิสิตภาคปกติระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการเพชรศิลป์ ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับนิสิตโครงการเพชรศิลป์ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2555 โดยดูรายละเอียดการรับสมัครได้จากโครงการ 235

หน้าเว็บไซต์หลัก http://is.tsu.ac.th/
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า