3.19.2555

ทุน มหาวิทยาลัย หอการค้า 2555


คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ "ทุนเรียนดี" ปีการศึกษา 2555
โดยพิจารณาจากผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 มีความสามารถและทักษะในด้านการสื่อสารดี มีความรู้ความสนใจในข่าวสารและสถานการณ์ปัจจุบัน จากการเปิดรับสื่อมวลชนและสื่อต่างๆ หากมีประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรมและหรือมีความสามารถพิเศษด้านวิชาการหรือด้านอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ อาทิ ศิลปะ ดนตรี กีฬา การพูด การแสดง ฯลฯ

กำหนดการยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 26 มีนาคม 2555
กำหนดการสอบคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์และการแสดงความสามารถพิเศษ ในวันที่ 31 มีนาคม 2555
ประกาศผลและรายงานตัวในวันเดียวกัน (วันที่ 31 มีนาคม 2555)
เงื่อนไขนักศึกษาใหม่ "ทุนเรียนดี" เมื่อได้รับทุนการศึกษา นักศึกษาจะต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่ติด F และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
ศึกษาข้อมูลหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ม.หอการค้าไทย และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://commarts.utcc.ac.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์ 02-697-6604-5

 รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนดนตรีไทยและนาฎศิลป์
ประจำปีการศึกษา 2555
 • รายละเอียดในการสอบทุนดนตรีไทยและนาฎศิลป์
  ประเภทดนตรีไทย (รายใหม่)
  ประเภทนาฎศิลป์ (รายใหม่)
   
 • คุณสมบัติผู้สมัคร..รายละเอียด
   
 • สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่
  กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 18 ชั้นล่าง
  (อาคารเรือนไทย)
    โทร. 02-6976941, 02-6976943
  ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 (เว้นวันหยุดราชการ)

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า