3.14.2555

สถาบันการพลศึกษากรุงเทพฯ รับตรงนักศึกษาป.ตรี ปี55
Pic_244476สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 ถึง 27 เม.ย.นี้...


โดยมีคณะที่เปิดสอนทั้งหมด 3 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ (สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ), คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชานิเทศศาสตร์สื่อสารการกีฬา และนันทนาการเชิงพาณิชย์ และการท่องเที่ยว) และคณะศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาพลศึกษา)


รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
- การสอบภาคทฤษฎี (สอบทั้ง 3 คณะวิชา)
- การทดสอบสมรรถภาพ (เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)
- การสอบสัมภาษณ์ (สอบทั้ง 3 คณะ)
- การสอบวัดแววครู (เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์)


สวัสดิการและผลประโยชน์ทั้ง 3 คณะวิชา
ประเภทนักกีฬาดีเด่น
- เป็นนักกีฬาทีมชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ 2 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือเยาวชนแห่งชาติ


ประเภทนักเรียนเรียนดี
- มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5 (ม.4-ม.6)
- มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.5 ทุกภาคเรียน ขณะศึกษาในสถาบันการพลศึกษา


ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
- เป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา และเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันการพลศึกษา กรุงเทพ


สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
- ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1
- จัดหอพักของสถาบันให้อยู่ฟรี


โดยทางสถาบันพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกตรง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2555


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2546-1301 และ 0-2546-1473 ต่อ 122
หรือทางเว็บไซต์ www.ipebk.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า