3.30.2555

เปิดปฎิทินแอดมิชชั่นกลาง ปี 55


วันนี้ (24 มี.ค.) ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า  ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2555 จะมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประมาณ 90 แห่ง รับในสาขาวิชาต่าง ๆ 900 สาขา จำนวนรับ ประมาณ 109,000 คน ส่วนรายละเอียดในการรับสมัครและยอดรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย ทางสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จะแถลงข่าวในวันที่ 4 เม.ย.55 เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับปฎิทินแอดมมิชั่นกลาง ปี 2555 มีดังนี้ จำหน่ายหนังสือระเบียบการวันที่ 4-20 เม.ย. 55 ศูนย์กรุงเทพมหานคร ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ,ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ,สอท. ,ศูนย์ภูมิภาค ม.ธรรมศาสตร์ ,ศูนย์รังสิต ม.ขอนแก่น ,ม.เชียงใหม่ ,ม.เทคโนโลยีสุรนารี ,ม.นครพนม ,ม.นเรศวร ,ม.บูรพา ,ม.พะเยา ,ม.มหาสารคาม ,ม.วลัยลักษณ์ ,ม.ศิลปากร ,วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ,ม.สงขลานครินทร์ ,วิทยาเขตหาดใหญ่ และ ม.อุบลราชธานี  อาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหรือรับสมัครวันที่ 11-20 เม.ย.55 ทางเวบไซต์ สอท.www.cuas.or.th ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย วันที่ 11–24 เม.ย. 55
 
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทางเวบไซต์ www.cuas.or.th วันที่ 12–25 เม.ย.55 ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวทางโทรสารโทร. 0-2354-5155-6 วันที่ 12–27 เม.ย.55 ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือก และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์เข้าแอดมิชชั่นกลางทางเวบไซต์ www.cuas.or.th วันที่ 29–30 เม.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ทางเวบไซต์ www.cuas.or.th วันที่ 9 พ.ค.55 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้วันที่ 14–16 พ.ค 55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแต่ละสถาบันทางเวบไซต์ www.cuas.or.th วันที่ 21 พ.ค. 55.

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า