3.16.2555

รับตรง การจัดการ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2555

KU. KPS.

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2555 โดยวิธีรับตรง

รายละเอียด :

http://www.kps.ku.ac.th/v3/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=658
ใบสมัคร : 
http://www.kps.ku.ac.th/v3/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=659 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า