3.09.2555

รับตรง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์


เปิดรับสมัครนิสิตที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)  ภาควิชาสหกรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2555  จำนวน  100 คน โดยวิธีรับตรง
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2555
สอบถามรายละเอียดได้ที่
ภาควิชาสหกรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2561-3468, 0-2940-6511 ต่อ  103
เว็บไซต์หลัก http://coop.eco.ku.ac.th/newdesign/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า