3.19.2555

รับตรง เกษตรเขตร้อน ม.เกษตรศาสตร์ 2555Tropical Agriculture International Program Office Faculty of Agriculture, Kasetsart University
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ (Tropical Agriculture International Program) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในโครงการรับตรง ครั้งที่ 2 /2555 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 11 พฤษภาคม 2555 (12.00 น) 
ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.taip.agr.ku.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า