3.07.2555

รับตรงพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ 55sl-04-220255.jpg

pook2555_ss
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 3 สาขา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - สาขาวิชาสถิติ


สมัครสอบทางไปรษณีย์
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555
มัครสอบด้วยตนเอง 
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555


dome_wbs สมัครสอบด้วยตนเอง 
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555
เวลาสมัครสอบ
1. วันธรรมดา เวลา 8.30 – 19.00 น.
2. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
(หยุดรับสมัคร วันที่  7 มีนาคม 2555 และวันที่ 6,13-16 เมษายน 2555)


สถานที่สมัครสอบ
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารบรรยายรวม 2
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
- ห้องโครงการบริการสังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตึกศิลปศาสตร์ ชั้น1 ห้อง 115
post_01
dome_wbs สมัครสอบทางไปรษณีย์ 
    ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่1 มีนาคม 2555 ถึงวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555
  1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
  2. เขียนจดหมายจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์ 3 บาท สำหรับส่งบัตรประจำตัวผู้สอบไปให้
  3. ส่งใบสมัคร ซองจดหมาย และหลักฐานการประกอบการสมัครทั้งหมด พร้อมทั้งธนาณัติ
    ค่าสมัครจำนวน 500 บาท สั่งจ่ายในนาม นางทัศนี อินทศร โดยสั่งจ่าย “ปณฝ. ธรรมศาสตร์ รังสิต” 
    มายังที่อยู่ข้างล่างนี้ และวงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบ”
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
หมายเหตุ: การสมัครสอบทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 จะไม่รับพิจารณา
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
โทร. : 0-2986-9157 หรือ 0-2564-4440759 ต่อ 2714, 2715
h_download
dome_wbs กำหนดการรับสมัคร
สมัครสอบทางไปรษณีย์วันที่ 1 มีนาคม 2555 – 15 พฤษภาคม 2555
สมัครด้วยตนเองวันที่ 1 มีนาคม 2555 – 25 พฤษภาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
สอบข้อเขียนวันที่ 27 พฤษภาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 28 พฤษภาคม 2555
สอบสัมภาษณ์วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
รายงานตัวและจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
เปิดภาคการศึกษา 1/2555วันที่ 25 มิถุนายน 2555

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า