3.14.2555

รับตรง โครงการพิเศษ มนุษยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2555


การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาวิชาอังกฤษ , สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ
รับสมัคร 12 มีนาคม ถึง 27 เมษายน 2555

จำนวนรับสมัคร
สาขาภาษาวิชาอังกฤษ                                  จำนวน  35 คน
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ                                 จำนวน   60 คน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ      จำนวน  30 คน
วิธีการคัดเลือก 
 สาขาภาษาวิชาอังกฤษ , สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ    ใช้คะแนน  ONET , GAT-PAT
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ    สอบคัดเลือก
เว็บไซต์หลักการรับสมัคร 
 สาขาภาษาวิชาอังกฤษ , สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  http://hselearning.kku.ac.th/reg_bill/
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ          http://hselearning.kku.ac.th/eng_inter/index_th.php

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า