5.06.2557

ประกาศเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรับสมัครโครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT บางมด

ประกาศเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2557 (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์)
เกณฑ์การรับสมัครเดิมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 เทอม เปลี่ยนเป็นให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 เทอม  และให้ส่งเอกสารมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 
สำหรับผู้สมัครในคณะอื่นๆ ที่ไม่ใช่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 เทอม ตามเกณฑ์การรับสมัครเดิม และให้นำเอกสารการสมัครมาในวันที่สอบ ไม่ต้องส่งมาก่อน
สำหรับผู้สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กรอกข้อมูลการสมัครไปแล้ว แต่ไม่ได้กรอกคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 เทอม ต้องเข้าไปยกเลิกใบสมัครและกรอกข้อมูลสมัครใหม่ และส่งเอกสารการสมัครมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนประกาศรายชื่อ (ดูวิธีการดำเนินการตามลิงก์ด้านล่าง)กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า