5.12.2557

รับตรง มหาวิทยาลัยนครพนม รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2
ระดับ ปวช. - ปวส.
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 พ.ค. 2557
สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในวันที่ทำการสมัครได้ทันที ณ ฝ่ายงานทะเบียนของแต่ละคณะ/วิทยาลัยระดับ ปริญญาตรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2557
วันสุดท้ายของการสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร 30 มิ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 ก.ค. 2557
* เฉพาะคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 มิ.ย. 2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า