5.20.2557

รับตรง คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.หัวเฉียว รอบที่ 3 ปี 2557

มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา รอบก่อน Admission ครั้งที่ 3-2557  เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2557 
1.  ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ โดยนำผลคะแนนสอบ O-NET วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ตามองค์ประกอบค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้  

ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ)


O-NET
GAT
PAT
คณะสาขาวิชา
GPAX
รหัส 01-08
รหัส 85
รหัส 72
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะการแพทย์แผนจีน
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
20
30
20
PAT 2 = 30

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า