5.24.2557

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สวนสุนันทา รอบที่ 3 ปี 2557

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 3) ระหว่างวันที่ 19-30 พฤษภาคม 2557กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า