5.08.2557

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ม.รามคำแหง 2557


          มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 (ทุกสาขา) ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2557 และ 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2557
การเปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลางที่หัวหมาก 12 คณะ ได้แก่ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน วิศวกรรมศาสตร์ ศลปกรรมศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทัศนมาตร์ศาสตร์ และคณะสาธารสุขศาสตร์เฉพาะที่สาขาวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.ru.ac.th/th/index.php/site/page?view=RuRegist

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า