5.12.2557

ประกาศผลรับตรง ม.บูรพา 2557 รอบที่ 1

ใครผิดหวัง รับตรง ม.บูรพา 2557 ในรอบแรก
รอสมัครและจ่ายเงินรอบที่ 2 T__T
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2557 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2557 
        1. ประเภทรับตรงทั่วประเทศ 
        [CLICK] - ระเบียบการทั่วประเทศปี 57 
        [CLICK] - ประกาศรับเพิ่มเติม ทั่วประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (คณะวิทย์+ศิลป์) วิทยาเขตจันทบุรี 

        2. ประเภทรับตรงในเขตภาคตะวันออก 12 จังหวัด 
        [CLICK] - ระเบียบการ(12 จังหวัด) 
        [CLICK] - ประกาศรับเพิ่มเติม 12 จังหวัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (คณะวิทย์+ศิลป์) วิทยาเขตจันทบุรี 

    [CLICK] ประกาศเปลี่ยนแปลงจำนวนรับ(รับตรง ครั้งที่ 2) 

           ** ขอให้ผู้สมัครอ่านระเบียบการการรับสมัครให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงทำการสมัคร ** 

           เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา โทร. 038-10 2643 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า