5.04.2557

แนวโน้มคะแนน Admissions ปี 2557 : ครุศาสตร์ คะแนนขึ้นเพราะ PAT5 เฟ้อมาก

ก่อนอื่นเลยขอแจ้งข่าวร้ายให้ทราบว่า การสอบ PAT5 ครั้งล่าสุด เป็นรอบที่มีคะแนนสูงสุดทั้งแต่มีการจัดสอบ GAT/PAT มาเลยครับ ดังนั้นมีความเป็นไปได้มากที่จะทำให้คะแนนปีนี้ สูงขึ้นมาก  เรามาดูตาราง PAT5 กันเลยครับว่าคะแนนสูงแค่ไหน
จะเห็นว่าคะแนน PAT5 จาก ครั้งที่ 1/2556  มีคน 4000 คนแรกของประเทศทำคะแนนได้ในช่วงคะแนน 180-210 คะแนน แต่ 1/2557 คน 4000 คนแรกสามารถทำคะแนนได้ 210-240 คะแนนเลยครับ >. >
โดยคะแนนปีนี้จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

กลุ่ม GAT20% PAT5 30% 
กลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบจาก PAT5 เยอะที่สุดนะครับเนื่องจากใช้ PAT5 ถึง 30%
โดย GAT ปีนีผมถือว่า มีคะแนนมากกว่าปีก่อนไม่เยอะ O-NET ก็น่าจะใกล้เคียงกับปีก่อน จะมีเพียง PAT5 ที่เปลี่ยนไป
จากการสุ่มคะแนนจะพบว่าปีนี้มีโอกาสที่คะแนนขึ้นได้นะครับ  โดยคะแนนอาจจะขึ้นประมาณ 600-1000 คะแนนแล้ว สถาบัน
กลุ่ม GAT10% PAT(x) 20% PAT5 20%
กลุ่มนี้คะแนนจะมีความหลากหลายครับ เพราะใช้องค์ประกอบหลายตัวในการคัดเลือก
เฉพาะ PAT5  20% จะดึงคะแนนขึ้นประมาณ  400 คะแนนนะครับ
แต่  PATx นี่มีความหลากหลายมากครับ ถ้าใช้ PAT1 นี่อาจจะต้อง เพิ่มเข้าไปอีก 200-300 คะแนน รวมๆ ทุกองค์ประกอบก็คง  600-1100 คะแนนขึ้นไป
PAT2 นี่ คะแนนลดลงเล็ก แต่เมื่อรวมทุกองค์ประกอบ ผมคิดว่าน่าจะประมาน 500-800 คะแนน
แต่ที่บอกไปเป็นแค่กรอบคะแนน เพราะเราต้องไป คิดหักลบกับพฤติกรรมการเลือกคณะ-สาขา นั้นๆว่าจะมีคนอื่นๆสนใจมากน้อยแค่ไหน

จับประเด็น ครุศาสตร์ 2557
จุฬาลงกรณ์  ครุศาสตร์  รหัส 41-48  
อันนี้ต้องบอกว่าวิธีการดูคะแนนย้อนหลังอาจจะทำให้สับสนได้นะครับ


จะเห็นว่า ปี56 นั้นการรับสมัคร สายวิทย์กับศิลป์นั้นจะแยกกันรับสมัคร
รับยื่น PAT1 PAT2 จำนวน 100 คน
รับยื่น PAT7  อีก 75 คน
แต่ ปี 57 นั้น จะมีการรับรวมกัน ดังนั้นการดูคะแนนย้อนหลังน้องควรจะดูคะแนนของสายวิทย์เป็นหลักนะครับ นั่นคือต้องดูคะแนนต่ำสุดคือ 19254.6 คะแนน   
โดยคนส่วนใหญ่จะเลือกยื่น PAT2 เพราะมีคะแนนมากกว่า PAT1 ปีนี้ก็เช่นเดียวกับปีก่อนครับ ดังนั้นคะแนน ปีนี้อาจจะขึ้นประมาณ 400-700 คะแนนนะครับ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า