5.09.2557

รับตรง คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ม.ราชมงคลธัญบุรี 57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะบริหารธุรกิจ ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (เพิ่มเตืม) โครงการหลักสูตรนานาชาติ 4 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาการตลาด
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ


จำหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร :
วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 ชั้น 2 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์
สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร 0 2549 4849 หรือ 0 2549 3241 หรือ www.bus.rmutt.ac.th หรือ email : natepanna@yahoo.com

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า