5.05.2557

รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ม.ศิลปากร 2557

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครผู้กําลังศึกกษาหรือสําเร็จศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในโครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557


เปิดรับสมัคร 25 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2557


เกณฑ์การคัดเลือก 
 - คะแนน PAT วิชา 75 60 % 
 - คะแนน GAT 40 % 
 - สัมภาษณ์ 100 % 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า