5.01.2557

รับตรง ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2557

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2557 จะเปิดรับนิสิตทั้งหมด 300 คนเปิดรับสมัคร 21 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2557
ลำดับสาขาวิชาจำนวนที่เปิดรับ
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ60 คน
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ60 คน
3.สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร60 คน
4.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร60 คน
5.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ60 คน
กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า